SPOGULĪT SPOGULĪT PRIVĀTUMA POLITIKA.

Interneta vietnes https://spogulitspogulit.lv īpašnieks un uzturētājs ir SIA “BLUEPRINT”, vienotais reģistrācijas numurs: 42103073852 (turpmāk tekstā – Spogulīt Spogulīt), kas darbojas ievērojot Vispārējo datu aizsardzības regulu (General Data Protection Regulation – GDPR, kas stājas spēkā no 25.05.2018).

 

Informācijas saņemšana

Piesakoties informācijas saņemšanai no Spogulīt Spogulīt, Jūs piekrītat savu datu uzglabāšanai uzņēmuma iekšējā datu bāzē, kā arī to apstrādei. Privātuma atruna paskaidro kā tiek izmantota informācija, kuru Jūs mums sniedzat interneta vietnē. Privātuma atruna ir paredzēta Jūsu aizsardzībai, informējot Jūs par to, kāda privātā informācija tiek ievākta, kādas ir informācijas ievākšanas metodes un kā to apstrādājam.

 

Kādēļ mēs ievācam Jūsu datus?

Personas datu un informācijas sniegšana ir brīvprātīgs process, kas palīdz mums iepazīt savus klientus un uzlabot interneta vietnes saturu. Savukārt Jums saņemt Spogulīt Spogulīt pakalpojumus, kuri vislabāk atbilst tieši Jūsu vajadzībām. Jūsu sniegtā personas datu informācija tiek izmantota tikai saziņai ar Jums, rēķinu un pavadzīmju sagatavošanai, nosūtīšanai un administrēšanai, kā arī preču piegādes vai pakalpojuma veikšanai.

 

Nepieciešamā informācija.

Kā interneta vietnes https://spogulitspogulit.lv lietotājs, Jūs varat izvēlēties saņemt no mums dažāda rakstura informāciju. Lai nodrošinātu šo pakalpojumu, mums ir nepieciešama Jūsu elektroniskā pasta adrese un atsevišķos gadījumos vārds, uzvārds un tālruņa numurs. Izvēle saņemt informāciju no mums vienmēr ir brīvprātīga. Ja Jūs izvēlējāties saņemt no mums konkrēta rakstura informāciju, tad ar Jūsu skaidri izteikto piekrišanu mēs izmantosim Jūsu personas datus tikai šī rakstura informācijas izsūtīšanai un citiem mērķiem Jūsu personas datus neizmantosim. No informācijas saņemšanas Jūs varat atteikties jebkurā brīdī.

 

Personas datu atklāšana nesaistītajām trešajām pusēm

Spogulīt Spogulīt var nodot personas datus, kas iegūti caur šo vietni, trešajām pusēm, kas sniedz atbalsta pakalpojumus, ieskaitot datu apstrādes pakalpojumus. Šīm personām var būt nepieciešama informācija par Jums savu funkciju veikšanai. Šīm personām nav tiesību izmantot personas datus, kurus mēs viņiem nododam, jebkuriem citiem mērķiem, izņemot tos, par kuriem esam Jūs informējuši šajā Privātuma politikā par personas datu aizsardzību.
Papildus Spogulīt Spogulīt var nodot vai pārsūtīt viņu datubāzē esošos personas datus nesaistītai trešajai pusei, piemēram, lai ievērotu tiesībsargājošo iestāžu likumīgu prasību. Pirms personas datu atklāšanas trešajai pusei, Spogulīt Spogulīt prasīs trešajai pusei ievērot atbilstošus piesardzības pasākumus, lai šos datus aizsargātu pret neatļautu lietošanu vai atklāšanu. 

Personas datu atklāšana nesaistītajām trešajām pusēm

Spogulīt Spogulīt interneta vietnē https://spogulitspogulit.lv saņemtos personas datus nodod e-pasta mārketinga kompānijai THE ROCKET SCIENCE GROUP LLC (turpmāk tekstā – Mailchimp) (ASV), kuras pakalpojumu Spogulīt Spogulīt izmanto informācijas nosūtīšanai Jums. Spogulīt Spogulīt ir noslēdzis vienošanos ar Mailchimp par personas datu aizsardzību, lai nodrošinātu adekvātu Jūsu personas datu aizsardzību. 
Spogulīt Spogulīt var tikt uzlikts par pienākumu nodot privātpersonu datus valsts vai pašvaldības institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

 

Atteikšanās

Saņemot e-pastu no Spogulīt Spogulīt, kuriem Jūs pierakstījāties interneta vietnē https://spogulitspogulit.lv, Jums vienmēr tiks nosūtīta saite ar iespēju atteikties no jaunumu saņemšanas. Izvēloties šo iespēju, Jūsu e-pasts tiks dzēsts no mūsu datu bāzes un informāciju vairs nesaņemsiet. Jūs jebkurā brīdi varat atsaukt savas sniegtās piekrišanas Spogulīt Spogulīt, par to nosūtot rakstisku paziņojumu Spogulīt Spogulīt uz e-pastu info@spogulitspogulit.lv .

 

Datu integritāte un drošība

Spogulīt Spogulīt veiks saprātīgus pasākumus, lai saglabātu personas datu pareizību, precizitāti un vienotu veselumu mūsu datubāzēs, kā arī nodrošinās datubāžu drošību. Jūsu personas datus mēs uzglabāsim tikai tik ilgi, cik nepieciešams to mērķu, kuriem tie tika iegūti izpildīšanai vai arī, lai izpildītu normatīvā regulējuma prasības ziņot par pārkāpumiem un sniegt informāciju. Mūsu serveri un datubāzes atbilst finanšu nozares standarta drošības prasībām. Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar mūsu personas datu apstrādes iekšējo normatīvo regulējumu. Mēs centīsimies novērst jebkādus datu zudumus, noplūdi, ļaunprātīgu to izmantošanu, nesankcionētu atklāšanu, izmaiņas datos vai to iznīcināšanu.

 

Piekļuve datiem, dzēšana un labošana

Ja vēlaties piekļūt saviem personas datiem, tos labot vai dzēst, Jūs to varat darīt, sazinoties ar mums e-pastā info@spogulitspogulit.lv vai pa tālruni +371 23226165
Jums ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par Jūsu personas datu apstrādi – kādi Jūsu personas dati ir Spogulīt Spogulīt rīcībā, kā tie tiek apstrādāti, kam nodoti. Kā arī Jums ir tiesības pieprasīt labot neprecīzos personas datus, piemēram, saziņas kontaktinformācijas maiņas gadījumā (telefons, e-pasts); pieprasīt dzēst personas datus, ja abas pušu saistības ir izpildītas.

 

Personas datu glabāšanas ilgums

Spogulīt Spogulīt glabā un apstrādā Jūsu personas datus tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Jums noslēgtā vienošanās, vai kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Spogulīt Spogulīt vai Jūs varat realizēt savas leģitīmās intereses, kamēr kādai no pusēm ar normatīvo regulējumu ir uzlikts par pienākumu personas datus glabāt vai kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Hipersaites uz citām vietnēm

Interneta vietne https://spogulitspogulit.lv var saturēt teksta un ikonu hipersaites uz tīmekļa vietnēm (piemēram, www.facebook.com un www.instagram.com ), ko neuztur Spogulīt Spogulīt. Šīs hipersaites ir paredzētas tikai Jūsu zināšanai un ērtībām un neietver trešo pušu tīmekļa vietnes darbības vai jebkuras saistības ar to uzturētājiem apstiprinājumu. Spogulīt Spogulīt nepārvalda šīs tīmekļa vietnes un nav atbildīga par to personas datu apstrādes politiku. Mēs iesakām iepazīties ar privātuma politiku, kas publicēta jebkurā vietnē, pirms konkrētās vietnes izmantošanas vai savu personas datu sniegšanas.

Jautājumi par personas datu aizsardzību

Ja jums rodas jautājumi par personas datu aizsardzību vai interese par to, kā Spogulīt Spogulīt apstrādā Jūsu personas datus, lūdzu, informējiet par to mūs e-pastā: info@spogulitspogulit.lv vai pa tālruni +371 23226165 .

SĪKDATŅU LIETOŠANAS NOTEIKUMI.

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, ko izmanto interneta vietne un kas tiek pārsūtīti uz lietotāja ierīces (datora, viedtālruņa, planšetes) pārlūkprogrammu brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni. Teksta failā ir informācija, kas tiek izmantota, lai atpazītu konkrētas tīmekļa vietnes lietotāju un, atceroties lietotāja izdarītās izvēles, uzlabotu tā vietnes lietošanas pieredzi. Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas Jūsu ierīcē un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājas lapā www.aboutcookies.org.

 

Sīkdatņu veidi.

Sesijas sīkdatnes un pastāvīgās sīkdatnes. Tiek izmantotas gan sesijas sīkdatnes (kas pastāv tikai līdz brīdim, kad aizverat tīmekļa pārlūkprogrammu) un pastāvīgās sīkdatnes (kas pastāv ilgāku, konkrētu laika periodu). Šajā mājas lapā izmantotās sīkdatnes var iedalīt trīs kategorijās: obligāti nepieciešamās, veiktspējas un funkcionālās sīkdatnes.

Izmantošanas mērķi.

  1. Obligāti nepieciešamās. Sīkdatnes, kas ir nepieciešamas lai varētu pārvietoties mājas lapā un izmantot tās sniegtās iespējas.
  2. Veiktspējas/analītiskās sīkdatnes. Sīkdatnes, kas uzkrāj informāciju, kā apmeklētāji lieto šo mājas lapu, piemēram, lai noteiktu kādas lapas tiek visbiežāk apmeklētas, kā arī, lai noskaidrotu, vai apmeklētāji saņem paziņojumus par kļūdām.
  3. Funkcionālās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ļauj mūsu mājas lapai atcerēties Jūsu veiktās izvēles (piemēram, e-pastu) un nodrošināt uzlabotas, personalizētākas iespējas.
  4. Mērķa vai reklāmas sīkdatnes. Sīkdatnes, kas nodrošina reklāmu konkrētam lietotājam pamatojoties uz tā interesēm. Tiek izmantotas arī, lai limitētu apmeklētāja iespējas redzēt reklāmu, kā arī lai izmērītu reklāmas kampaņas efektivitāti.

 

Mēs tīmekļa vietnē izmantojam šāda veida sīkdatnes:

  •  Tehniskās (īstermiņa) sīkdatnes ir svarīgas tīmekļa vietņu pamata funkciju nodrošināšanā, piemēram tīmekļa vietnes satura attēlošanai.
  • YouTube (īstermiņa un ilgtermiņa) sīkdatnes izmanto YouTube video atskaņotājs. Sīkdatnes saglabājas datorā tiklīdz atverat atskaņotāju.
  • Google Analytics (ilgtermiņa) sīkdatnes ļauj mums labāk pielāgot mūsu tīmekļa vietnes saturu, un mēs tās izmantojam Google Analytics rīka lietotāju anonīmo datu apstrādei.
  • Google Ads (ilgtermiņa) sīkdatnes ģenerē reklāmu sistēma. Šīs sīkdatnes palīdz novērtēt pārdošanas kanālu efektivitāti.
  • Facebook (īstermiņa un ilgtermiņa) sīkdatnes izmanto Facebook logrīks, un tās glabājas Facebook tīmekļa lapās.

 

Kā var kontrolēt un izdzēst sīkdatnes?

Pēc lietotāja vēlēšanās sīkdatnes var kontrolēt un izdzēst. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina lietotāju par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai lietotājs piekrīt tās pieņemt. Ja lietotājs nevēlas, lai tā lietotajā datorā vai citā ierīcē (piemēram, mobilajā tālrunī) tiktu izmantotas sīkdatnes, lietotājs var mainīt pārlūkprogrammas drošības iestatījumus. Izmaiņas drošības iestatījumos jāveic katrai pārlūkprogrammai atsevišķi un izmantotās iestatījumu metodes var atšķirties. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs lietotājam lietot Vietni, taču tas var ierobežot lietotājam Vietnes izmantošanas iespējas. Lietotājam jāņem vērā, ka nav iespējams atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām nav iespējama Vietnes pilnvērtīga lietošana. Vairāk lasiet www.aboutcookies.org.

 

Izmaiņas mūsu sīkdatņu lietošanā.

Jebkādas izmaiņas sīkdatņu lietošanā interneta vietnē https://spogulitspogulit.lv tiks publicētas šajā privātuma politikas lapā, un nepieciešamības gadījumā tiks sniegtas norādes un izceltas jebkādas izmaiņas.

 

Jautājumi par sīkdatņu izmantošanu

Ja jums rodas jautājumi Spogulīt Spogulīt sīkdatņu izmantošanas noteikumiem, lūdzu, informējiet par to mūs e-pastā: info@spogulitspogulit.lv vai pa tālruni +371 23226165 .

Pin It on Pinterest